Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịchChương trình môn học: Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịchThời gian khóa học:
Học theo lịch của doanh nghiệp

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng nhận của Nhà trường
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH

Stt Nội dung Ghi chú
1. Tổng quan du lịch  
2. Kỹ năng giao tiếp  
3. Tâm lý du lịch  
4. Nghiệp vụ lễ tân khách sạn  
5. Nghiệp vụ lưu trú  
6. Nghiệp vụ nhà hàng  
7. Nghiệp vụ pha chế đồ uống  
8. Kỹ thuật chế biến món ăn  
9. Kiểm tra  
 
Liên hệ:
Tổ đào tạo Khách sạn Hoàng Long
Điện thoại:04 38362511 - 0988 355 799
Email:nguyenthuanhtc@gmail.comthuan_htc@yahoo.com