Chế biến bánh ÂuChương trình môn học: Kỹ thuật chế biến bánh Âu nâng caoThời gian khóa học: 15 buổi
Học vào buổi sáng các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề 3 tháng
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH

Stt Nội dung Ghi chú
I. Lý thuyết chế biến bánh Âu  
II Thực hành chế biến bánh Âu  
2.1. - White Bread - Bánh mỳ gối  
2.2. -Raisin Bread - Bánh mỳ nho  
2.3. - Rye Bread - Bánh mỳ đen  
2.4. - Brioche - Bánh ngọt xốp  
2.5. - Croissant - Bánh càng cua Croissant  
2.6. - Strawberry chocolate - Bánh sô cô la và dâu tây  
2.7. - Chocolate Roulade  
2.8. - Dark Chocolate and coconut - Bánh ga tô Sô cô la đen và dừa  
2.9. - Rice dark and white chocolate - Gạo sô cô la đen và trắng  
2.10. - Brownies cake - Bánh Sô cô la hạnh nhân  
2.11. - Raissin Cake - Bánh nho nướng  
2.12. - Almon Cookies - Bánh qui hạnh nhân
- Seasam seed Cookies - Bánh qui vừng
 
2.13. - Almon tiwn - Bánh hạnh nhân
- Cream Brulleé - Kem bu lê
 
2.14. Kiểm tra  
 
Liên hệ:
Tổ đào tạo Khách sạn Hoàng Long
Điện thoại: 04 38362511 - 0988 355 799
Email: nguyenthuanhtc@gmail.comthuan_htc@yahoo.comChương trình môn học: Kỹ thuật chế biến bánh Âu cơ bảnThời gian khóa học: 15 buổi
Học vào buổi sáng các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề 3 tháng
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH
Stt Nội dung Ghi chú
I. Lý thuyết chế biến bánh Âu  
II Thực hành chế biến bánh Âu  
2.1. - Baguette - Bánh mú Pháp
- Ham Burgar - Bánh burger
- Rye Bread - Bánh mỳ đen
 
2.2. - Bagel - Bánh mỳ vừng vòng
- Doughnut - Bánh rán tẩm bột quế và sô cô la
 
2.3. - Gateau Sponge - Bạt ga tô các loại
- Vanilla Gateau - Bánh ga tô trắng
 
2.4. - Fruit Gateau - Bánh ga tô hoa quả
- Black Cake - Bánh ga tô sô cô la đen
 
2.5. - Sachez Cake - Bánh Sachez
- Cappuccino Cake - Bánh ga tô cà phê
 
2.6. - Kaole Mousse - Bánh sô cô la 2 màu  
2.7. - Swiss Roll - Ga tô cuộn
- White Chocolate Gateau - Bánh ga tô sô cô la trắng
 
2.8. - Opera Cake - Bánh Opera  
2.9. - Muffin - Bánh Muffin  
2.10. - Maball Cake - Bánh xốp hai màu
- Banana Cake - Bánh chuối nướng
 
2.11. - Butter Cookies - Bánh bơ ngọt xốp
- Chip Cookies - Bánh qui sô cô la
 
2.12. - Chocolate Tarte - Tarte sô cô la
- Mango Tart - Tarte xoài
 
2.13. - Cream Puf - Bánh su kem
- Patise Crème - Kem Pa ti se
 
2.14. Kiểm tra  
 
Liên hệ:
Tổ đào tạo Khách sạn Hoàng Long
Điện thoại:04 38362511 - 0988 355 799
Email:nguyenthuanhtc@gmail.comthuan_htc@yahoo.com