Nghiệp vụ pha chế đồ uốngChương trình môn học: Nghiệp vụ pha chế đồ uốngThời gian khóa học: 03 tháng
Học vào buổi sáng các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật
Thời gian thực tập tại doanh nghiệp: 18 buổi
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề 3 tháng
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH
Stt Nội dung Ghi chú
I. Các môn chung  
1.1. Tổng quan du lịch  
1.2. Kỹ năng giao tiếp  
1.3. Tâm lý du lịch  
II. Các môn đào tạo nghề  
2.1. Lý thuyết nghiệp vụ pha chế đồ uống  
2.1.1. Chương 1: Giới thiệu về bar  
2.1.2. Chương 2: Kiến thức về các loại đồ uống  
2.1.3. Chương 3: Kỹ thuật pha chế và tổ chức phục vụ các loại đồ uống  
2.2. Thực hành nghiệp vụ pha chế đồ uống  
2.2.1 Bài 1: Giới thiệu trang thiết bị, dụng cụ pha chế đồ uống  
2.2.2. Bài 2: Pha chế trà, cà phê  
2.2.3. Bài 3: Pha chế các loại quả (nhóm quả ngọt)  
2.2.4. Bài 4: Pha chế các loại quả (nhóm quả chua)  
2.2.5. Bài 5: Pha chế các loại nước sinh tố  
2.2.6. Bài 6: Pha chế các loại Lassi  
2.2.7. Bài 7: Các loại mocktail  
2.2.8. Bài 8: Pha chế các loại milk Shake  
2.2.9. Bài 9: Nhận diện với một số loại rượu và cách phục vụ  
2.2.10. Bài 10: Pha chế các loại cocktail nhóm Short sour và Long Sour  
2.2.11. Bài 11: Pha chế các loại Short cream và Long Cream  
2.2.12. Bài 12: Kiểm tra  
2.2.13. Bài 13: Pha chế các loại cocktail nhóm Hot Cocktail  
2.2.14. Bài 14: Pha chế các loại cocktail nhóm Marhattan và Martini  
2.2.15. Bài 15: Pha chế cocktail nền rượu rum  
2.2.16. Bài 16: Pha chế các loại cocktail nhóm short  
2.2.17 Bài 17: Pha chế các loại cocktail on the rock  
2.2.20 Kiểm tra  
III. Thực tập tại doanh nghiệp  
  Thi tốt nghiệp  
 
Liên hệ:
Tổ đào tạo Khách sạn Hoàng Long
Điện thoại:04 38362511 - 0988 355 799
Email:nguyenthuanhtc@gmail.comthuan_htc@yahoo.com