Nghiệp vụ lưu trúChương trình môn học: Nghiệp vụ lưu trúThời gian khóa học: 03 tháng
Học vào buổi sáng các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật
Thời gian thực tập tại doanh nghiệp: 18 buổi
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề 3 tháng
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH
Stt Nội dung Ghi chú
I. Các môn chung  
1.1. Tổng quan du lịch  
1.2. Kỹ năng giao tiếp  
1.3. Tâm lý du lịch  
II. Các môn đào tạo nghề  
2.1. Lý thuyết nghiệp vụ lưu trú  
2.1.1. Chương 1: Tổ chức lao động và quản lý nhân sự của bộ phận lưu trú trong khách sạn  
2.1.2. Chương 2: Tổ chức phục vụ khách lưu trú  
2.1.3. Chương 3: Kỹ thuật vệ sinh và phục vụ buồng khách  
2.1.4. Chương 4: Kỹ thuật vệ sinh khu vực công cộng  
2.2. Thực hành nghiệp vụ lưu trú  
2.2.1 Bài 1: Chuẩn bị đầu ca  
2.2.2. Bài 2: Sắp xếp xe đẩy  
2.2.3. Bài 3: Kỹ thuật làm giường ngủ  
2.2.4. 4 Bài: Kỹ thuật làm sạch bụi, bẩn trong phòng khách  
2.2.5. Bài 5: Kỹ thuật làm sạch gương, kính  
2.2.6. Bài 6: Kỹ thuật làm sạch vết bẩn trên bề mặt đồ dùng bằng men, sứ  
2.2.7. Bài 7: Kỹ thuật vệ sinh thảm len  
2.2.8. Bài 8: Kỹ thuật bài trí đồ dùng phòng ngủ, phòng tắm  
2.2.9. Bài 10: Quy trình phục vụ buồng khách trả  
2.2.10. Bài 11: Quy trình phục vụ buồng khách yêu cầu  
2.2.11. Bài 12: Quy trình phục vụ buồng có khách ở (khách đã ra ngoài)  
2.2.12. Bài 14: Quy trình phục vụ buồng khách buổi tối  
2.2.13. Bài 15: Quy trình phục vụ buồng trống  
2.2.14. Bài 16: Kỹ thuật vệ sinh hành lang, cầu thang  
2.2.15. Bài 17: Kỹ thuật vệ sinh khu công cộng  
2.2.16. Bài 18: Các công việc kết thúc ca làm việc  
2.2.20 Kiểm tra  
III. Thực tập tại doanh nghiệp  
  Thi tốt nghiệp  
 
Liên hệ:
Tổ đào tạo Khách sạn Hoàng Long
Điện thoại:04 38362511 - 0988 355 799
Email:nguyenthuanhtc@gmail.comthuan_htc@yahoo.com