Nghiệp vụ lễ tân khách sạnChương trình môn học: Nghiệp vụ lễ tân khách sạnThời gian khóa học: 03 tháng
Học vào buổi sáng các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật
Thời gian thực tập tại doanh nghiệp: 18 buổi
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề 3 tháng
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH
Stt Nội dung Ghi chú
I. Các môn chung  
1.1. Tổng quan du lịch  
1.2. Kỹ năng giao tiếp  
1.3. Tâm lý du lịch  
II. Các môn đào tạo nghề  
2.1. Lý thuyết nghiệp vụ lễ tân khách sạn  
2.1.1. Chương 1: Giới thiệu về bộ phận lễ tân khách sạn  
2.1.2. Chương 2: Đặt buồng  
2.1.3. Chương 3: Đăng ký khách sạn                   
2.1.4. Chương 4: Phục vụ khách lưu trú  
2.1.5. Chương 5: Phục vụ khách thanh toán trả buồng  
2.2. Thực hành nghiệp vụ lễ tân khách sạn  
2.2.1 Bài 1: Giới thiệu sản phẩm khách sạn  
2.2.2. Bài 2: Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu đặt buồng  
2.2.3. Bài 3: Tiếp nhận và thực hiện công việc đăng ký khách sạn  
2.2.4. Bài 4: Tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ trong thời gian khách lưu trú  
2.2.5. Bài 5: Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu thanh toán của khách  
2.2.6. Kiểm tra  
III. Thực tập tại doanh nghiệp  
  Thi tốt nghiệp  
 
Liên hệ:
Tổ đào tạo Khách sạn Hoàng Long
Điện thoại:04 38362511 - 0988 355 799
Email:nguyenthuanhtc@gmail.comthuan_htc@yahoo.com