Nghiệp vụ nhà hàngChương trình môn học: Nghiệp vụ nhà hàngThời gian khóa học: 03 tháng
Học vào buổi sáng các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật
Thời gian thực tập tại doanh nghiệp: 18 buổi
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề 3 tháng
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH
Stt Nội dung Ghi chú
I. Các môn chung  
1.1. Tổng quan du lịch  
1.2. Kỹ năng giao tiếp  
1.3. Tâm lý du lịch  
II. Các môn đào tạo nghề  
2.1. Lý thuyết nghiệp vụ nhà hàng  
2.1.1. Chương 1: Khái quát về dịch vụ nhà hàng  
2.1.2. Chương 2: Các thiết bị và dụng cụ trong nhà hàng  
2.1.3. Chương 3: Vệ sinh và an toàn và an ninh trong kinh doanh ăn uống  
2.1.4. Chương 4: Kỹ thuật phục vụ ăn uống  
2.1.5. Chương 5: Tổ chức và phục vụ các loại tiệc  
2.2. Thực hành nghiệp vụ nhà hàng  
2.2.1 Bài 1: Giới thiệu trang thiết bị, dụng cụ phục vụ ăn uống  
2.2.2. Bài 2: Kỹ thuật đặt bàn ăn sáng Âu theo thực đơn  
2.2.3. Bài 3: Kỹ thuật đặt bàn ăn sáng Á theo thực đơn  
2.2.4. Bài 4: Kỹ thuật đặt bàn ăn trưa, tối Á theo thực đơn  
2.2.5. Bài 5: Kỹ thuật đặt bàn ăn trưa, tối Âu theo thực đơn  
2.2.6. Bài 6: Kỹ thuật phục vụ món ăn  
2.2.7. Bài 7: Kỹ thuật phục vụ đồ uống  
2.2.8. Bài 8: Kỹ thuật phục vụ ăn sáng Âu theo thực đơn  
2.2.9. Bài 9: Kỹ thuật phục vụ ăn sáng Á theo thực đơn  
2.2.10. Bài 10: Kỹ thuật phục vụ ăn trưa, tối Âu theo thực đơn  
2.2.11. Bài 11: Kỹ thuật phục vụ ăn trưa, tối Á theo thực đơn  
2.2.12. Bài 12: Tiếp nhận yêu cầu của khách  
2.2.13. Bài 13: Phục vụ bữa ăn chọn món trưa, tối Âu  
2.2.14. Bài 14: Phục vụ ăn uống tại buồng khách  
2.2.15. Bài 15: Kỹ thuật đặt bàn và phục vụ buffet ngồi  
2.2.16. Bài 16: Kỹ thuật đặt bàn và phục vụ tiệc đứng  
2.2.17. Bài 17: Đặt bàn và phục vụ tiệc ngồi Á  
2.2.18. Bài 18: Kỹ thuật phục vụ tiệc ngồi Âu  
2.2.19. Bài 19: Phục vụ hội nghị, hội thảo  
2.2.20 Kiểm tra  
III. Thực tập tại doanh nghiệp  
  Thi tốt nghiệp  
 
Liên hệ:
Tổ đào tạo Khách sạn Hoàng Long
Điện thoại:04 38362511 - 0988 355 799
Email:nguyenthuanhtc@gmail.comthuan_htc@yahoo.com