Kỹ thuật chế biến món ănChương trình môn học: Kỹ thuật chế biến món ăn Á, Âu
Thời gian khóa học: 03 tháng
Học vào buổi sáng các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật

Thời gian thực tập tại doanh nghiệp: 18 buổi
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề 3 tháng
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH
Stt Nội dung Ghi chú
I. Lý thuyết  
1.1. Lý thuyết chế biến món ăn  
1.2. Phương pháp xây dựng thực đơn  
1.3. Tổ chức lao động nhà bếp  
II. Thực hành  
2.1. Cắt tỉa hoa và trang trí món ăn  
2.2. Thực hành chế biến món ăn Việt Nam
(học 45 món)
 
2.3. Thực hành chế biến món ăn Asean
(Học 10 món)
 
2.4. Thực hành chế biến món ăn Âu
(học 36 món)
 
III. Thực tập tại doanh nghiệp  
  Thi tốt nghiệp  
 
Liên hệ:
Tổ đào tạo Khách sạn Hoàng Long
Điện thoại:04 38362511 - 0988 355 799
Email:nguyenthuanhtc@gmail.com– thuan_htc@yahoo.com