Khóa 3 tháng cấp chứng chỉChương trình môn học: Kỹ thuật chế biến món ăn Á, Âu
Thời gian khóa học: 03 tháng
Học vào buổi sáng các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật

Thời gian thực tập tại doanh nghiệp: 18 buổi
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề 3 tháng
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH
Stt Nội dung Ghi chú
I. Lý thuyết  
1.1. Lý thuyết chế biến món ăn  
1.2. Phương pháp xây dựng thực đơn  
1.3. Tổ chức lao động nhà bếp  
II. Thực hành  
2.1. Cắt tỉa hoa và trang trí món ăn  
2.2. Thực hành chế biến món ăn Việt Nam
(học 45 món)
 
2.3. Thực hành chế biến món ăn Asean
(Học 10 món)
 
2.4. Thực hành chế biến món ăn Âu
(học 36 món)
 
III. Thực tập tại doanh nghiệp  
  Thi tốt nghiệp  
 
Liên hệ:
Tổ đào tạo Khách sạn Hoàng Long
Điện thoại:04 38362511 - 0988 355 799
Email:nguyenthuanhtc@gmail.com– thuan_htc@yahoo.com


Chương trình môn học: Nghiệp vụ nhà hàngThời gian khóa học: 03 tháng
Học vào buổi sáng các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật
Thời gian thực tập tại doanh nghiệp: 18 buổi
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề 3 tháng
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH
Stt Nội dung Ghi chú
I. Các môn chung  
1.1. Tổng quan du lịch  
1.2. Kỹ năng giao tiếp  
1.3. Tâm lý du lịch  
II. Các môn đào tạo nghề  
2.1. Lý thuyết nghiệp vụ nhà hàng  
2.1.1. Chương 1: Khái quát về dịch vụ nhà hàng  
2.1.2. Chương 2: Các thiết bị và dụng cụ trong nhà hàng  
2.1.3. Chương 3: Vệ sinh và an toàn và an ninh trong kinh doanh ăn uống  
2.1.4. Chương 4: Kỹ thuật phục vụ ăn uống  
2.1.5. Chương 5: Tổ chức và phục vụ các loại tiệc  
2.2. Thực hành nghiệp vụ nhà hàng  
2.2.1 Bài 1: Giới thiệu trang thiết bị, dụng cụ phục vụ ăn uống  
2.2.2. Bài 2: Kỹ thuật đặt bàn ăn sáng Âu theo thực đơn  
2.2.3. Bài 3: Kỹ thuật đặt bàn ăn sáng Á theo thực đơn  
2.2.4. Bài 4: Kỹ thuật đặt bàn ăn trưa, tối Á theo thực đơn  
2.2.5. Bài 5: Kỹ thuật đặt bàn ăn trưa, tối Âu theo thực đơn  
2.2.6. Bài 6: Kỹ thuật phục vụ món ăn  
2.2.7. Bài 7: Kỹ thuật phục vụ đồ uống  
2.2.8. Bài 8: Kỹ thuật phục vụ ăn sáng Âu theo thực đơn  
2.2.9. Bài 9: Kỹ thuật phục vụ ăn sáng Á theo thực đơn  
2.2.10. Bài 10: Kỹ thuật phục vụ ăn trưa, tối Âu theo thực đơn  
2.2.11. Bài 11: Kỹ thuật phục vụ ăn trưa, tối Á theo thực đơn  
2.2.12. Bài 12: Tiếp nhận yêu cầu của khách  
2.2.13. Bài 13: Phục vụ bữa ăn chọn món trưa, tối Âu  
2.2.14. Bài 14: Phục vụ ăn uống tại buồng khách  
2.2.15. Bài 15: Kỹ thuật đặt bàn và phục vụ buffet ngồi  
2.2.16. Bài 16: Kỹ thuật đặt bàn và phục vụ tiệc đứng  
2.2.17. Bài 17: Đặt bàn và phục vụ tiệc ngồi Á  
2.2.18. Bài 18: Kỹ thuật phục vụ tiệc ngồi Âu  
2.2.19. Bài 19: Phục vụ hội nghị, hội thảo  
2.2.20 Kiểm tra  
III. Thực tập tại doanh nghiệp  
  Thi tốt nghiệp  
 
Liên hệ:
Tổ đào tạo Khách sạn Hoàng Long
Điện thoại:04 38362511 - 0988 355 799
Email:nguyenthuanhtc@gmail.comthuan_htc@yahoo.com


Chương trình môn học: Nghiệp vụ lễ tân khách sạnThời gian khóa học: 03 tháng
Học vào buổi sáng các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật
Thời gian thực tập tại doanh nghiệp: 18 buổi
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề 3 tháng
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH
Stt Nội dung Ghi chú
I. Các môn chung  
1.1. Tổng quan du lịch  
1.2. Kỹ năng giao tiếp  
1.3. Tâm lý du lịch  
II. Các môn đào tạo nghề  
2.1. Lý thuyết nghiệp vụ lễ tân khách sạn  
2.1.1. Chương 1: Giới thiệu về bộ phận lễ tân khách sạn  
2.1.2. Chương 2: Đặt buồng  
2.1.3. Chương 3: Đăng ký khách sạn                   
2.1.4. Chương 4: Phục vụ khách lưu trú  
2.1.5. Chương 5: Phục vụ khách thanh toán trả buồng  
2.2. Thực hành nghiệp vụ lễ tân khách sạn  
2.2.1 Bài 1: Giới thiệu sản phẩm khách sạn  
2.2.2. Bài 2: Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu đặt buồng  
2.2.3. Bài 3: Tiếp nhận và thực hiện công việc đăng ký khách sạn  
2.2.4. Bài 4: Tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ trong thời gian khách lưu trú  
2.2.5. Bài 5: Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu thanh toán của khách  
2.2.6. Kiểm tra  
III. Thực tập tại doanh nghiệp  
  Thi tốt nghiệp  
 
Liên hệ:
Tổ đào tạo Khách sạn Hoàng Long
Điện thoại:04 38362511 - 0988 355 799
Email:nguyenthuanhtc@gmail.comthuan_htc@yahoo.com


Chương trình môn học: Nghiệp vụ lưu trúThời gian khóa học: 03 tháng
Học vào buổi sáng các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật
Thời gian thực tập tại doanh nghiệp: 18 buổi
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề 3 tháng
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH
Stt Nội dung Ghi chú
I. Các môn chung  
1.1. Tổng quan du lịch  
1.2. Kỹ năng giao tiếp  
1.3. Tâm lý du lịch  
II. Các môn đào tạo nghề  
2.1. Lý thuyết nghiệp vụ lưu trú  
2.1.1. Chương 1: Tổ chức lao động và quản lý nhân sự của bộ phận lưu trú trong khách sạn  
2.1.2. Chương 2: Tổ chức phục vụ khách lưu trú  
2.1.3. Chương 3: Kỹ thuật vệ sinh và phục vụ buồng khách  
2.1.4. Chương 4: Kỹ thuật vệ sinh khu vực công cộng  
2.2. Thực hành nghiệp vụ lưu trú  
2.2.1 Bài 1: Chuẩn bị đầu ca  
2.2.2. Bài 2: Sắp xếp xe đẩy  
2.2.3. Bài 3: Kỹ thuật làm giường ngủ  
2.2.4. 4 Bài: Kỹ thuật làm sạch bụi, bẩn trong phòng khách  
2.2.5. Bài 5: Kỹ thuật làm sạch gương, kính  
2.2.6. Bài 6: Kỹ thuật làm sạch vết bẩn trên bề mặt đồ dùng bằng men, sứ  
2.2.7. Bài 7: Kỹ thuật vệ sinh thảm len  
2.2.8. Bài 8: Kỹ thuật bài trí đồ dùng phòng ngủ, phòng tắm  
2.2.9. Bài 10: Quy trình phục vụ buồng khách trả  
2.2.10. Bài 11: Quy trình phục vụ buồng khách yêu cầu  
2.2.11. Bài 12: Quy trình phục vụ buồng có khách ở (khách đã ra ngoài)  
2.2.12. Bài 14: Quy trình phục vụ buồng khách buổi tối  
2.2.13. Bài 15: Quy trình phục vụ buồng trống  
2.2.14. Bài 16: Kỹ thuật vệ sinh hành lang, cầu thang  
2.2.15. Bài 17: Kỹ thuật vệ sinh khu công cộng  
2.2.16. Bài 18: Các công việc kết thúc ca làm việc  
2.2.20 Kiểm tra  
III. Thực tập tại doanh nghiệp  
  Thi tốt nghiệp  
 
Liên hệ:
Tổ đào tạo Khách sạn Hoàng Long
Điện thoại:04 38362511 - 0988 355 799
Email:nguyenthuanhtc@gmail.comthuan_htc@yahoo.com


Chương trình môn học: Nghiệp vụ pha chế đồ uốngThời gian khóa học: 03 tháng
Học vào buổi sáng các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7 và Chủ Nhật
Thời gian thực tập tại doanh nghiệp: 18 buổi
Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề 3 tháng
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH
Stt Nội dung Ghi chú
I. Các môn chung  
1.1. Tổng quan du lịch  
1.2. Kỹ năng giao tiếp  
1.3. Tâm lý du lịch  
II. Các môn đào tạo nghề  
2.1. Lý thuyết nghiệp vụ pha chế đồ uống  
2.1.1. Chương 1: Giới thiệu về bar  
2.1.2. Chương 2: Kiến thức về các loại đồ uống  
2.1.3. Chương 3: Kỹ thuật pha chế và tổ chức phục vụ các loại đồ uống  
2.2. Thực hành nghiệp vụ pha chế đồ uống  
2.2.1 Bài 1: Giới thiệu trang thiết bị, dụng cụ pha chế đồ uống  
2.2.2. Bài 2: Pha chế trà, cà phê  
2.2.3. Bài 3: Pha chế các loại quả (nhóm quả ngọt)  
2.2.4. Bài 4: Pha chế các loại quả (nhóm quả chua)  
2.2.5. Bài 5: Pha chế các loại nước sinh tố  
2.2.6. Bài 6: Pha chế các loại Lassi  
2.2.7. Bài 7: Các loại mocktail  
2.2.8. Bài 8: Pha chế các loại milk Shake  
2.2.9. Bài 9: Nhận diện với một số loại rượu và cách phục vụ  
2.2.10. Bài 10: Pha chế các loại cocktail nhóm Short sour và Long Sour  
2.2.11. Bài 11: Pha chế các loại Short cream và Long Cream  
2.2.12. Bài 12: Kiểm tra  
2.2.13. Bài 13: Pha chế các loại cocktail nhóm Hot Cocktail  
2.2.14. Bài 14: Pha chế các loại cocktail nhóm Marhattan và Martini  
2.2.15. Bài 15: Pha chế cocktail nền rượu rum  
2.2.16. Bài 16: Pha chế các loại cocktail nhóm short  
2.2.17 Bài 17: Pha chế các loại cocktail on the rock  
2.2.20 Kiểm tra  
III. Thực tập tại doanh nghiệp  
  Thi tốt nghiệp  
 
Liên hệ:
Tổ đào tạo Khách sạn Hoàng Long
Điện thoại:04 38362511 - 0988 355 799
Email:nguyenthuanhtc@gmail.comthuan_htc@yahoo.com